Price List

If the purchase of books by a party is more than Rs. 10,000/- we offer 25% discount.

ग्रंथ क्रमांक ग्रंथाचे नाव लेखक / टीकाकार पृष्ठ संख्या किंमत
१२१ व्यवहारमाला व्यंकटराम शर्मा 103 100
१२२/१ गोलाध्याय:- वासनाभाष्यम् भास्कराचार्य ,मरिची 244 240
१२२/२ गोलाध्याय:- वासनाभाष्यम् भास्कराचार्य ,मरिची 304 300
१२३ लघुमानसम् मुंजालाचार्य 35 40
१२४ धार्मिकविमर्शसमुच्चय: मारुलकर नरहरी 226 उपलब्ध नाही
१२५ कुट्टाकारशिरोमणि: देवराज 58 50
*१२६ महाभास्करीयम् भास्कराचार्य 121 240
*१२७ शतकत्रयम् भर्तृहरि 153 350
*१२८ लघुभास्करीयम् भास्कराचार्य 125 250
१२९ बोधैक्यसिद्धि: अच्युत मोडक 372 उपलब्ध नाही
१३० आधानपध्दति: वामनशास्त्री किंजवडेकर 147 110
*१३१/१ पद्मपुराणम् व्यास 386 1400
*१३१/२ पद्मपुराणम् व्यास 382 900
*१३१/३ पद्मपुराणम् व्यास 485 1100
*१३१/४ पद्मपुराणम् व्यास 697 1500
१३२ पश्वालम्भमीमांसा वामनशास्त्री किंजवडेकर 60 80
१३३ श्रीशिवभारतम् कवी परमानंद 117 150
१३४ सिद्धान्तदर्शनम् व्यास निरंजन 119 100
*१३५ वैय्याकरणभूषणसार: कौण्डभट्ट 563 1100
१३६/१ कामन्दकीयनीतिसार: जयमङ्गल उपाध्याय 196 180
१३६/२ कामन्दकीयनीतिसार: जयमङ्गल उपाध्याय 265 200
१३६/३ कामन्दकीयनीतिसार: जयमङ्गल उपाध्याय 153 130
१३७ अङ्गत्वनिरुक्ति: मुरारिमिश्र 87 100
१३८ स्वरप्रक्रिया रामचन्द्र पण्डित 196 180
१३९ शिवयोगदीपिका सदाशिव योगेश्वर, ब्रह्मेन्द्र 32 40
१४० सूक्तिरत्नाकरः शेषनारायण 171 180
१४१ गणेशाथर्वशीर्षम् (मराठी) वामनशास्त्री इस्लामपूरकर अनुवाद डॉ. सुप्रिया महाजन 55 60
१४२ वेदान्तामृतचिद्रत्नचषक अच्युतराय मोडक 87 150
*१४३ हरी नारायण आपटे (चरित्र) वेणू पानसे 380 500
*१४४ गणेशस्तोत्रपञ्चाङ्गम् -------------- 41 100
*१४५ शिवस्तोत्रपञ्चाङ्गम् -------------- 44 100
*१४६ शिवस्तोत्रपञ्चाङ्गम् -------------- 74 110
एएसएम १ संस्कृत – प्राकृत पोयेटस् डिस्कळकर 239 250
एएसएम २ नैषधीयचरितम् श्रीहर्ष 108 180
एएसएम ३ गीतार्थदर्शन संक्षिप्त कृ.श्री. अर्जुनवाडकर 163 150
एएसएम ४ गीतार्थदर्शन विस्तृत कृ.श्री. अर्जुनवाडकर 254 200वरील ग्रंथ प्रकाशन सूचीमधील * केलेली पुस्तके ही नवीन प्रकाशित पुस्तके आहेत.